Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X
  • Symbol

I OZ 744/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

I OZ 1047/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego

II OSK 1199/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-05

Sprawa ze skargi kasacyjnej C. S.A. z siedzibą w T. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi C. S. A. z siedzibą w T. na rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008 - 2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji

I OSK 767/11 - Wyrok NSA z 2012-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Departamentu Rynku Pocztowego w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty

I OSK 1372/14 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku nr [..]o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 1734/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz miasta na prawach powiatu

I OZ 925/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

I OSK 1314/14 - Wyrok NSA z 2015-05-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 115/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej

I OZ 821/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej z dnia [...],nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do dokonania czynności
1   Następne >   +2   +5   +10   35