Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

II OSK 465/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkodę naturalną

I OSK 1164/13 - Wyrok NSA z 2013-10-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu [...] 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2.

I OZ 448/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego znak [...] w przedmiocie nakazu usunięcia przeszkody lotniczej

I OZ 1220/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr [...] w przedmiocie nakazu usunięcia przeszkód lotniczych stanowiących zagrożenie dla ruchu lotniczego

I OZ 134/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

I OSK 328/11 - Wyrok NSA z 2012-03-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GSK 2502/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie orzeczenia lotniczo

II OSK 466/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkodę naturalną

I OZ 415/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przepisów po...

II OZ 1290/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1   Następne >   +2   +5   +10   12