Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

I OSK 2644/13 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1900/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-25

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu

I OZ 345/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OSK 2506/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

I OSK 628/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji dotyczącej ustalenia średniej ceny

I OSK 1037/13 - Wyrok NSA z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

OSK 1412/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej zwolnienie kwatery tymczasowej

I OSK 2510/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

I OSK 2428/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nr [...] w przedmiocie opróżnienia lok...

I OSK 2497/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   29