Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X

II GSK 629/08 - Wyrok NSA z 2009-01-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wyznaczenia terminu i dopuszczenia do poprawkowego egzaminu radcowskiego

II GSK 463/07 - Wyrok NSA z 2008-05-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych

II GSK 915/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych

II GZ 114/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wpisu na listę radców prawnych

II GSK 1322/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów radcowskich

II GSK 2608/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie stwierdzenia nieprzydatności do wykonywania zawodu radcy prawnego i skreślenia z listy aplikantów radcowskich

II GSK 390/07 - Wyrok NSA z 2008-02-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych

II GSK 227/08 - Wyrok NSA z 2008-07-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych

II GSK 777/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych

II GSK 449/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych
1   Następne >   3