Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

II OZ 453/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nie dawania rękojmi należytego prowadzenia apteki

II GSK 1765/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie aptek

II OSK 1904/11 - Wyrok NSA z 2013-02-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty

II OSK 2280/10 - Wyrok NSA z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty

II GZ 788/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

II GZ 655/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej nr [...] w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej rękojmi należytego prowadzenia apteki

II GZ 608/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej nr [...] w przedmiocie zaopiniowania wniosku o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostepnej

II GSK 72/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki

II GSK 847/15 - Wyrok NSA z 2016-12-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie wyrażenia opinii w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki

II GSK 3384/17 - Wyrok NSA z 2017-12-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki
1   Następne >   +2   4