Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

II OSK 564/17 - Wyrok NSA z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości