Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

II GSK 862/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-17

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Izby Architektów w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

II GSK 537/08 - Wyrok NSA z 2008-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Izby Architektów w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

II GSK 779/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-21

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych