Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

II GSK 1817/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uznania kwalifikacji zawodowych

II OZ 1005/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zasad organizacji zebrań wyborczych w obwoda...

II OSK 1474/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

II OSK 1460/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uchwały w sprawie zasad organizacji zebrań wyborczych w obwodach

II OSK 599/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie likwidacji Lubuskich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze i powołanie jednej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

II OSK 658/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie ustalenia obszaru działania Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze

II OSK 584/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie ustalenia obszaru działania Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze

II OSK 849/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie przygotowania Zjazdu Sprawozdawczo

II OSK 1141/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie obszarów działania okręgowych izb i ich siedzib

II OSK 1140/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie obszaru działania okręgowych izb ...
1   Następne >   +2   4