Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Urbanistów X

II GZ 29/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Rady Izby Urbanistów nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie dotyczącej potwierdzenia kwalifikacji zawodowych

II GZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Rady Izby Urbanistów , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie dotyczącej potwierdzenia kwalifikacji zawodowych