Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

II OZ 252/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w przedmiocie określenia wysokości wpisu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chojnicach [...] w przedmiocie wyboru ławników

II OZ 308/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] Nr [...] w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

I OSK 1064/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w O. w sprawie rozpatrzenia skargi W. L. i J. L. na Burmistrza O. dotyczącej przydzielenia lokalu tymczasowego w związku z planowaną eksmisją z dotychczas zajmowanego lokalu

II FSK 3529/13 - Wyrok NSA z 2014-05-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II OZ 1086/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sokółce nr XLII/319/06 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II GZ 282/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. , nr [...] w przedmiocie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe

I OZ 934/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.K. i E.O. na uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr [...] w przedmiocie zamiany nieruchomości

I OZ 439/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego , nr XLV/444/10 w przedmiocie ustalen...

II OZ 324/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim oku nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim p o ...

I OZ 520/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Bychawie nr XXIX/255/05 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie
1   Następne >   +2   +5   +10   100