Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej X

II GSK 2007/13 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w P. w sprawie ze skargi I. Spółki z o.o. w P. na informację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w P. nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 2007/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w P. w sprawie ze skargi I. Spółki z o.o. z siedzibą w P. na oceną zawartą w informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w P. nr [...] w przedmiocie dofinansowania realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 742/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w P. w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej 'D.' w L. na informację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie w ramach W. Regionalnego Programu Operacyjnego nr [...]

II GSK 657/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w P. w sprawie ze skargi 'J. A. P.' Spółki z o.o. w L. na orzeczenie Zarządu Województwa [...] nr [...] w przedmiocie negatywnego wyniku procedury odwoławczej dotyczącej oceny wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 2007/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w P. w przedmiocie dofinansowania realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

II OSK 1024/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie odwołania członka zarządu

II OSK 2237/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Zarządu Województwa [...] na uchwałę Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr [...] w przedmiocie powołania członka zarządu