Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

II GSK 330/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie uznania ze nieuzasadnioną skargę na przebieg egzaminu

II GSK 219/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Okręgowej Izby Radców Prawnych w B. w przedmiocie postępowania wyjaśniającego wobec radcy prawnego

II GSK 367/06 - Wyrok NSA z 2007-04-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. w przedmiocie bezczynności dotyczącej wpisu na listę radców prawnych

II GSK 1269/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za aplikację radcowską

II GSK 1265/18 - Wyrok NSA z 2018-10-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w S. w przedmiocie podjęcia uchwały