Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

II OSK 703/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odpowiedzi na wniosek

II OSK 1208/07 - Wyrok NSA z 2009-08-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu

II OSK 1223/07 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

II OSK 1300/07 - Postanowienie NSA z 2009-06-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

II OSK 1452/07 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

II OSK 333/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

II OSK 1183/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz odmowy wpisu do rejestru

II OSK 1300/07 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

II OSK 568/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie zawieszenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza

II OSK 962/07 - Wyrok NSA z 2008-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
1   Następne >   2