Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X
  • Symbol

II OZ 277/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie ustalenia zasad prywatyzacji Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Golubiu

OSK 1889/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami powiatu

II OZ 842/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Łańcuckiego , nr XXXI/229/09 w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie

II OZ 855/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ustalenia zasad prywatyzacji spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w drodze zbycia udziałów w Spółce

II OSK 304/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w S. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II GZ 63/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego dla Powiatu B.

II GSK 277/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w B. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Powiatu w B. do złożenia wspólnie z Gminą G., Gminą N. i Gminą W. wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach IV konkursu programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t. 'System zielonych inwe...

I OZ 1044/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. , nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę

II GSK 1135/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w O. Ś. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

II OSK 2482/13 - Wyrok NSA z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu M. w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy
1   Następne >   +2   +5   +10   54