Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

II GSK 2106/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

II FSK 2772/11 - Wyrok NSA z 2013-10-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podatku od nieruchomości

II FZ 1093/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Zażalenie na postanowienie zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr 7.146.2013 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty...

I OZ 773/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi L. B. na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przeciwdziałania bezdomności

II GSK 26/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie budżetu powiatu uchyla zaskarżony wyrok oraz rozstrzygnięcie nadzorcze

II GSK 53/06 - Wyrok NSA z 2006-05-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w przedmiocie pożyczki z funduszy strukturalnych

II GSK 174/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dotyczącej budżetu województwa

II GSK 2085/12 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

II GSK 150/07 - Wyrok NSA z 2007-09-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie dofinansowania z budżetu miasta

II GSK 154/07 - Wyrok NSA z 2007-10-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w G. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu
1   Następne >   +2   +5   +10   19