Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

II GSK 905/13 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Samorządu Województwa M. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1489/13 - Wyrok NSA z 2014-11-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi Gminy R. na odmowę przyznania prawa pomocy zawartą w informacji Zarządu Samorządu Województwa [...] nr [...]; [...] 1.

II GSK 2029/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Samorządu Województwa W. w przedmiocie dofinansowania planowanej operacji z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1164/14 - Wyrok NSA z 2015-06-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. W. w sprawie ze skargi P. S. na informację S. W. L. z dnia [...] r.; nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 1237/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Samorządu Województwa Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na realizację operacji

I GSK 1141/18 - Wyrok NSA z 2019-03-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Gminy M. na akt Samorządu Województwa Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej