Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X
  • Symbol

II OZ 52/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na pkt 1 postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze ska...

II OSK 2154/13 - Wyrok NSA z 2015-04-14

Skargi kasacyjne A. Sp. z o.o. w M. i B. Sp. z o.o. w W. od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg A. Sp. z o.o. w M. i B. Sp. z o.o. w W. na uchwałę Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XVIII/333/12 w przedmiocie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko

II OSK 1509/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 355/14 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie odwołania marszałka województwa

II OSK 2256/13 - Wyrok NSA z 2014-02-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

II OZ 861/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wykonania planu gospodarki odpadami województwa

II OSK 2281/12 - Postanowienie NSA z 2014-08-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie

II OSK 2107/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-16

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

I OSK 984/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi S. G. na działalność Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu

II OSK 224/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego w przedmiocie rozstrzygnięcia w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
1   Następne >   +2   +5   +10   17