Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

II OZ 238/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Chełmskiego w przedmiocie scalenia i wymiany gruntów

I OSK 3158/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Łódzkiego Wschodniego w przedmiocie załatwienia pisma

I OW 98/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania E. M. K. w rodzinie zastępczej A. M.

II OW 75/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

II OZ 1089/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Hajnowskiego w przedmiocie udostępnienia listy uczestników scalenia, przesłania kserokopii map działek wydzielonych podczas scalenia oraz ich wypisów

I OZ 286/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi J.S.

I OSK 2115/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi Z.W. na czynność Starosty Nyskiego nr [...] w części dotyczącej pojazdu o numerze rejestracyjnym [...] w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

I OSK 17/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie ustalenia właściciela nieruchomości

OW 178/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska dla Restauracji '[...]'

I OSK 694/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w przedmiocie odmowy udzielenia pożyczki
1   Następne >   +2   +5   +10   100