Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

I OSK 1323/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia związku schorzeń ze służbą

I OSK 1903/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skarg kasacyjnych M. S. i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 712/10 w sprawie...

I OSK 1230/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-24

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. M. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. M. na rozkaz personalny Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego

I OZ 1187/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. A. na rozkaz personalny Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego , nr [...] w przedmiocie podwyższenia dodatku służbowego

I OSK 335/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 2516/12 - Wyrok NSA z 2014-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop

I OSK 1903/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skarg kasacyjnych M. S. i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 712/10 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwa...

I OZ 825/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-26

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie od...

I OSK 458/06 - Wyrok NSA z 2006-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie zwolnienia ze służby uchyla zaskarżony wyrok oraz przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

OSK 1626/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   21