Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

I OZ 747/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 1286/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie konkursu

I OSK 1312/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przeniesienia na wyższe stanowisko w służbie cywilnej

I OSK 804/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora generalnego Urzędu Wojewódzkiego (...)

I OZ 32/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I OZ 1144/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Biura Finansów i Budżetu w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty

I OSK 1300/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie konkursu na stanowisko Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury

I OSK 1224/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przeprowadzenia ponownego konkursu na wyższe stanowisko w służbie cywilnej

I OSK 317/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej nr [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

I OZ 285/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.S. na pismo Szefa Służby Cywilnej , znak [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora
1   Następne >   +2   +5   8