Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

II OZ 1122/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie nr DL-I-413-3979/12/17/11 w przedmiocie odmowy wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń

II OZ 103/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II OSK 1581/13 - Wyrok NSA z 2015-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

II OW 175/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II OZ 938/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkiwanie na czas oznaczony

II OZ 570/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 25 lutego 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 2495/13 o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej

II OZ 908/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców znak [...] w przedmiocie wydania kopii dokumentów

II OZ 1355/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się

II OSK 885/13 - Wyrok NSA z 2014-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie nałożenie kary administracyjnej na przewoźnika

II OSK 1140/09 - Wyrok NSA z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
1   Następne >   +2   +5   +10   47