Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

I OZ 894/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-07

Wniosek K. C. o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie z wniosku K. C. o wymierzenie grzywny Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

I OZ 894/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SO/Bd 1/09 o odrzuceniu wniosku K. C. o wymierzenie grzywny Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi

II OSK 1534/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej

II OPP 59/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-26

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku sygn. akt 3 II SA/Gd 1526/03 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

I OZ 1084/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-17

Wniosek P.B. o uzupełnienie postanowienie NSA w sprawie z wniosku P.B. o wymierzenie grzywny Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie za nienadesłanie w terminie odpowiedzi na wniosek skarżącego o wymierzenie temu organowi grz...

II OSK 803/07 - Wyrok NSA z 2007-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. w przedmiocie powołania do czynnej służby wojskowej uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. nr [...] z dnia [...]

I OSK 823/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w przedmiocie odsetek od uposażenia

I OSK 1800/10 - Wyrok NSA z 2011-04-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w przedmiocie uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

I OSK 824/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w P. w przedmiocie uposażenia

I OSK 768/09 - Wyrok NSA z 2010-01-04

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu w przedmiocie odsetek od uposażenia
1   Następne >   +2   +5   11