Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

II GSK 1183/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie ruchu zakładu górniczego

II GSK 1006/13 - Wyrok NSA z 2014-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie nakazu wstrzymania działalności polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego

II GW 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II GW 5/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II GSK 1480/12 - Wyrok NSA z 2014-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie zakazu wykonywania czynności na stanowisku osoby kierownictwa ruchu zakładu górniczego

II GZ 137/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu dotyczącym ruchu zakładu górniczego

GSK 1289/04 - Wyrok NSA z 2005-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie zakazu wykonywania czynności osoby wyższego dozoru ruchu górniczego

II OZ 521/05 - Wyrok NSA z 2005-06-28

Zażalenie na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie zmiany decyzji

II GSK 1559/13 - Wyrok NSA z 2014-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie zakładu górniczego

II GSK 2283/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję P. W. U. G. w przedmiocie ruchu zakładu górniczego
1   Następne >   +2   +5   8