Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I FSK 322/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-24

Sprawa ze skargi kasacyjnej Włodzimierza K. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Włodzimierza K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 252/04

I OZ 284/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Ł. B. na Urząd Skarbowy w S. w przedmiocie przejścia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa

I FSK 38/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie przedłużenia terminu zakończenia kontroli podatkowej

I FZ 478/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w O. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku naliczonego

I FZ 479/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w O. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku naliczonego

I OW 96/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-25

Wniosek w przedmiocie wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] Sp. z o.o. z siedzibą w C. o zwrot wydatków związanych z przechowywaniem pojazdu marki [...] o numerze rejestracyjnym [...]

I OW 73/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo

II FSK 386/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-14

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie z dna 12 lipca 2004 r., sygn. akt III SA/Wa 253/04 w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

I FPP 10/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-20

Skarga 'S.' sp. z o.o. w W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt I SAB/Wr 17/02 i I SAB/Wr 30/02 w sprawie ze skargi na bezczynność Urzędu Skarbowego w W.

I OW 72/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...] Sp. z o.o. w sprawie zwrotu wydatków związanych z przechowywaniem pojazdu
1   Następne >   3