Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II OSK 649/13 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej

II OSK 1508/13 - Wyrok NSA z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 24/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...], znak: [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej

II OZ 253/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 264/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WOA.5110-09-20/04 w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OSK 1857/13 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II OZ 849/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 25/05 o odrzuceniu zażalenia D. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 25/05 o odrzuceniu skargi kasacyjnej D., M., M. i J. W. od postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 25/05 o odrzuceniu skargi D., M., M. i ...

II OZ 301/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 1893/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie NSA zawarte w pkt 2 wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie , nr [...]...

II OSK 1057/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100