Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

I OSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 592/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. nr [...] w przedmioci...

I OSK 930/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia zarzutów do danych w operacie ewidencji gruntów

I OSK 1417/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przyjęcia pracy geodezyjnej do zasobu

I OSK 2157/13 - Wyrok NSA z 2014-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

I OZ 306/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na bezczynność Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o...

I OZ 587/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we W. , Nr (...) w przedmiocie udostępnienia wglądu do wyciągu zmian gruntowych działki

I OZ 360/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie Nr [...] w przedmiocie ewidencji g...

I OSK 653/06 - Wyrok NSA z 2007-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia operatu opisowo

I OSK 1062/11 - Wyrok NSA z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów dotyczących danych zawartych w operacie ewidencji gruntów
1   Następne >   +2   +5   +10   82