Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

I OSK 480/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w przedmiocie wyrażenia zgody na wniesienie aporem do spółki nieruchomości postanowił: oddalić skargę kasacyjną.

II OW 99/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

II OSK 831/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie umieszczenia nieruchomości w wykazie zabytków

II OW 97/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

Wniosek Prezydenta Miasta Suwałk o rozstrzygniecie negatywnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk a Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

II OSK 1136/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OW 82/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzew

II OW 73/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków

II OW 73/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy z wniosku Gminy Osiek

II OSK 1521/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K. na czynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie wpisu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

II OSK 1030/08 - Wyrok NSA z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w P. w przedmiocie niewydania opinii dotyczącej wykonania robót budowlanych
1   Następne >   +2   4