Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II OZ 72/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu oku sygn. akt II SA/Po 99/10 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu oku, znak [...] oraz utrzymanej przez nią w mocy decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu oku znak: [...] w części dotyczącej nakazu zniszczen...

II OSK 2128/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

II OSK 1547/06 - Wyrok NSA z 2007-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w W. w przedmiocie nakazania M. K. założenia kolczykó krowom mlecznym oraz poddania badaniu w kierunku gruźlicy, białaczki i brucelozy bydła

II OSK 2260/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej

II OSK 2241/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w przedmiocie nakazu wycofania produktu z obrotu

II OSK 1793/06 - Wyrok NSA z 2008-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w przedmiocie nakazu odpowiedniej obsady ptaków w zależności od wieku na 1m2 powierzchni pomieszczenia

II OSK 664/08 - Wyrok NSA z 2009-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w przedmiocie zakazu produkcji i wprowadzenia na rynek surowych wyrobów mięsnych

II OSK 1503/11 - Wyrok NSA z 2012-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

II OZ 934/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu nr [...] w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru weterynaryjnego

II OSK 1911/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w przedmiocie zobowiązania do wniesienia opłaty tytułem kosztów urzędowych badań laboratoryjnych
1   Następne >   +2   6