Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

II OSK 1365/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie nr [...] w przedmiocie związku schorzenia ze służbą wojskową

I OSK 856/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. J. na orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej Sił Powietrznych nr [...] w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

II OZ 1305/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi A. B. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie , Nr [...] w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

II OZ 818/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie orzecz...

II OSK 1609/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

OSK 1798/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie Nr [...] w przedmiocie związku schorzenia ze służbą wojskową

II OZ 818/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej

II OZ 1048/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi D. L. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie zdolności do służby wojskowej

II OPP 8/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Skarga S. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 714/08 w sprawie ze skargi na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 1368/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia związku stwierdzonych schorzeń ze służbą wojskową
1   Następne >   +2   6