Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

II OSK 758/06 - Wyrok NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Gminy Lutomiersk w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za podłączenie się do sieci wodociągowej budowanej z funduszów gminnych przy udziale czynu społecznego, a stanowiących własność gminy

I OSK 2212/13 - Wyrok NSA z 2014-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w przedmiocie skreślenia z listy oczekujących na wynajem lokalu komunalnego

II OSK 1151/14 - Wyrok NSA z 2014-05-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Związku Gmin B. w przedmiocie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Gmin 'B.' nr [...] w sprawie ustalenia wysokości diet dla przedstawicieli gmin Związku Gmin 'B.' oraz zażalenia Związku Gmin B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracy...

II OSK 753/14 - Wyrok NSA z 2014-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Związku Gmin 'B.' w przedmiocie ustalenia wysokości diet dla przedstawicieli gmin w Związku Gmin 'B.'

II OZ 451/14 - Wyrok NSA z 2014-05-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Związku Gmin B. w przedmiocie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Gmin 'B.' nr [...] w sprawie ustalenia wysokości diet dla przedstawicieli gmin Związku Gmin 'B.' oraz zażalenia Związku Gmin B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Adm...

I OSK 1217/06 - Wyrok NSA z 2006-11-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie zapewnienia transportu do placówki oświatowej i zwrot kosztów poniesionych z tytułu odwożenia dziecka do placówki oświatowej

I OSK 2390/13 - Wyrok NSA z 2014-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących

I OSK 1337/05 - Wyrok NSA z 2006-02-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Gminy [...] w przedmiocie ustalenia wartości udziału finansowego właścicieli nieruchomości w kosztach budowy kanalizacji

I OZ 1023/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawy nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu

I OZ 590/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi A.K. i P.K. na stanowisko Zarządu Gminy Inowłódz w przedmiocie sprzedaży mieszkania w drodze bezprzetargowej bez bonifikaty
1   Następne >   3