Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

I OZ 659/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję zarządu Miasta Lubina Nr [...] w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów oraz uchylenia decyz...

I OSK 1008/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do wynajęcia lokalu

I OSK 2796/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wynajem zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu po śmierci najemcy

I OSK 721/10 - Wyrok NSA z 2010-06-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

I OSK 2026/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w przedmiocie opinii w sprawie wypowiedzenia umów najmu garaży i ich rozbiórki pos...

I OSK 1241/09 - Wyrok NSA z 2010-01-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zakwalifikowania do wynajęcia lokalu

I OSK 1129/08 - Wyrok NSA z 2009-12-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym

I OSK 97/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w przedmiocie przeznaczenia do najmu poza konkursem lokalu użytkowego

I OSK 2362/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-10

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

I OSK 2012/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy [..] m. st. Warszawy w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobu m. st. Warszawy
1   Następne >   +2   +5   7