Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X
  • Symbol

II OSK 2429/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w M. w przedmiocie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Muzeum Ziemi [...] w M. w zakresie formalnych kryteriów wyboru dokumentów poświadczających zawodowy staż pracy

I OSK 2792/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

II OZ 1148/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego , nr 112/456/2013 w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

OSK 916/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Józefa S. na uchwałę Zarządu Powiatu W. (...) w przedmiocie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie

I OSK 1109/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w L. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

I OSK 104/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. S. na czynności komisji konkursowej w przedmiocie wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół [...]

II GSK 66/13 - Wyrok NSA z 2014-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w Starachowicach w przedmiocie ustalenia stawek w szkołach niepublicznych

I OSK 2791/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

I OSK 532/14 - Wyrok NSA z 2014-05-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu Suskiego w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w S.

II GSK 584/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu K. w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych
1   Następne >   +2   +5   +10   16