Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

I OZ 695/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi B.

I OSK 155/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wykonania orzeczenia Sądu z żądaniem wymierzenia kary grzywny

I OSK 284/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-28

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1883/10 - Wyrok NSA z 2011-10-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Z. w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I OZ 831/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Województwie Ś. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stopnia niepełno...

II OZ 397/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy w przedmiocie utrzymania w mocy orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy z d...

I OZ 393/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia wyroku oddalającego skargę S.D. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu oku Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stopnia niepełnosprawności

I OZ 117/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim , nr [...] w przedmiocie stopnia niepełnosprawności

I OSK 1937/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie sprostowania postanowienia w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

I OSK 461/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności
1   Następne >   +2   4