Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 99/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

II OSK 831/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie umieszczenia nieruchomości w wykazie zabytków

II OW 73/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy z wniosku Gminy Osiek

II OSK 1521/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K. na czynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie wpisu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

II OW 9/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących w obrębie zespołu budowlanego wpisanego do rejestrów zabytków

II OW 72/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej wniosku Publicznej Szkoły Podstawowej [...]

II OW 109/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej A. w Starogardzie Gdańskim

II OSK 2346/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie w przedmiocie niewydania pozwolenia konserwatorskiego na prace związane z adaptacją i modernizacją obiektu budowlanego

II OSK 2268/15 - Wyrok NSA z 2017-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę decyzji dotyczącej odmowy zezwolenia na wykonanie robót budowlanych

II OSK 2455/15 - Wyrok NSA z 2017-06-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej L. na czynność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w przedmiocie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków elewacji frontowej budynku
1   Następne >   2