Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Sportu i Turystyki X

II GZ 789/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. w K. o wznowienie postępowania sądowego, które toczy się w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 830/15 w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dotacji celowej do budżetu państwa