Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GSK 152/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Boguchwała w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II GSK 202/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie w przedmiocie prawidłowości stosowania cen urzędowych

II GSK 1399/12 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję Rady Miasta Stołecznego W. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego

II GZ 120/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. , Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta L.

II GSK 32/06 - Wyrok NSA z 2006-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości co do opłat za czynności urzędowe w zakresie miar

II GZ 40/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi H. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA

II GSK 1103/08 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Częstochowy w przedmiocie taryfy opłat za usługi przewozowe

II GZ 119/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. , Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta L.

II GSK 15/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Białymstoku w przedmiocie uchwały Rady Gminy dotyczącej stawki taryfowej

II GSK 29/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K. w przedmiocie cen i opłat
1   Następne >   +2   +5   +10   21