Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 252/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych

II GZ 662/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. nr [...] w przedmiocie cofnięcia w części zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II GSK 677/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

II GSK 749/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Skargi kasacyjne: Prokuratora Generalnego, P. C. S.A. w W., Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr [...] w przedmiocie niestwierdzenia nieważności decyzji w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję i nałożenia kary pieniężnej;

II GSK 641/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II GZ 110/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu

II GZ 139/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry

II GZ 192/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie za skargi R. R. na postanowienie SKO w J. G. nr [...] w przedmiocie stw...

II GSK 826/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w O. w sprawie ze skargi R. T. Spółki z o.o. w P. na pismo Naczelnika Urzędu Celnego w O. , nr [...] w przedmiocie protokołu kontroli

II GSK 227/14 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie obciążenia kosztami badania sprawdzającego automatu do gier o niskich wygranych
1   Następne >   +2   +5   +10   100