Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 254/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego Nr SO. VIII - 3 CZ/5110/26 /05 w przedmiocie wymeldowania

II OSK 1231/11 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1314/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymeldowania

II OZ 114/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OSK 848/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ze skargi K. B. na decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1068/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Zażalenie na postanowienie Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie wymeldowania

II OZ 936/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie o wymeldowanie z naruszeniem prawa

II OZ 1085/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1052/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 993/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego oku, Nr [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100