Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GZ 223/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie wydobywania kopaliny bez koncesji

II GZ 111/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w części dotyczącej wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji

II GSK 13/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny

II GSK 473/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji posta...

II GW 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu prac geologicznych

II GSK 2118/13 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

II GSK 358/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

II GSK 360/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

GZ 158/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska sygn. akt DG/p/TK/487/5732/2002 w przedmiocie koncesji na rozpoznanie złoża melafiru [...]

II GZ 102/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Z. Ż. o wyłącznie sędziego WSA w Warszawie Pameli Karuś − Dębickiej, sędziego WSA w Warszawie Olgi Żurawskiej − Matusiak, asesora WSA w Warszawie Ewy Marcinkowskiej w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie wstrzymania działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny
1   Następne >   +2   +5   +10   54