Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 12/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy O. w przedmiocie wydania uwierzytelnionej kopii decyzji

I OSK 2574/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z.M. na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia [...] czerwca 2009 nr [...] w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

I OSK 3095/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup mieszkania komunalnego

I OZ 1112/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OZ 861/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza granicami RP

I OSK 151/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży

I OSK 1043/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 64/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wójta Gminy Postomino w przedmiocie nałożenia opłaty adiacenckiej

I OZ 934/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.K. i E.O. na uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr [...] w przedmiocie zamiany nieruchomości

I OSK 1768/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego
1   Następne >   +2   +5   +10   100