Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

II GSK 469/14 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wydania zaświadczenia

II GSK 1860/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wydania decyzji o korekcie końcowej kosztów osieroconych

II GSK 928/12 - Wyrok NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wydania świadectwa pochodzenia z kogeneracji

II GZ 436/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Re...

II GSK 402/13 - Wyrok NSA z 2014-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 537/09 - Wyrok NSA z 2010-03-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w przedmiocie wstrzymania postępowania egzekucyjnego obowiązków o charakterze niepieniężnym

II GSK 138/13 - Wyrok NSA z 2014-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej

II GSK 1536/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie bezczynności organu polegająca na zaniechaniu wydania decyzji o korekcie końcowej kosztów osieroconych

II GZ 285/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki , nr [...] w przedmiocie wyrażenia stanowiska wobec zarzutów zgłoszonych w sprawie dotyczącej prowadzenia postępo...

GZ 121/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-30

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku [...] Wrocław S.A. we Wrocławiu o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr [...] w przedmiocie bezczynności organu w zakresie dopuszczenia do udziału w postępowaniu w charakterze strony
1   Następne >   +2   +5   7