Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 465/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie usunięcia drzew stanowiących przeszkodę naturalną

II OSK 1858/13 - Wyrok NSA z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II OSK 2055/11 - Postanowienie NSA z 2014-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 30/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-30

Skarga na decyzję SKO w Pile w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 838/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 2259/13 - Wyrok NSA z 2014-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Tarnobrzegu w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1641/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Wniosek Firmy [...] Sp. z o.o. K. Oddział O. w K. W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji SKO w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach z dni...

II OZ 941/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 647/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-06

Zażalenie nazwą [...] na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 390/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oku, nr [...] w przedmiocie obowiązku przekazania odpadu
1   Następne >   +2   +5   +10   100