Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 1159/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr [...], w przedmiocie odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

I OZ 752/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w L. z d...

I OZ 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OZ 66/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia ...

I OZ 65/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia K...

I OZ 205/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

I OZ 1008/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

I OZ 421/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nr 96/XIV/2011 w przedmiocie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w sprawi...

I OZ 694/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-02

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi P. Ś. na świadectwo dojrzałości Nr (...) wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w J. w zakresie ustalenia wyników egzaminu maturalnego

I OZ 243/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Wojewody W. na akt Burmistrza Gminy i Miasta J. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora
1   Następne >   +2   +5   +10   100