Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 8/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką

II GSK 1089/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na pozostanie w stosunku zatrudnienia

II GZ 260/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej

II GSK 1091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji

II GZ 229/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od uchwały w przedmiocie zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata

II GZ 126/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. Cz. o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w związku z uwzględnieniem przez Ministra Sprawiedliwości skargi M. Cz. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości ; nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia wyniku egzaminu ko...

II GSK 118/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia wyroku NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej A.W. od wyroku WSA w W. , sygn. akt VI SA/Wa 1302/12 w sprawie ze skargi A. W. na decyzje Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zwolnienia z funkcji biegłego sądowego

II GZ 205/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej

II GSK 1073/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GSK 808/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wpisu na listę adwokatów
1   Następne >   +2   +5   +10   100