Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 203/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację prokuratorską oraz aplikację sędziowską

I OSK 1784/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

I OSK 1984/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską oraz na aplikację prokuratorską

I OZ 1229/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie nakazu wypłaty pracownikom należnego wynagrodzenia

I OSK 843/14 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia

I OZ 884/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

I OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 611/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej , zn. [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby celnej

I OSK 1207/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. F. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i przeniesienia z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji

I OSK 2727/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków służbowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100