Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu

I OZ 407/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 1100/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie bezczynności organu w zakresie rozpoznania wezwania

I OSK 630/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosków o najem lokali mieszkalnych

I OSK 1064/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w O. w sprawie rozpatrzenia skargi W. L. i J. L. na Burmistrza O. dotyczącej przydzielenia lokalu tymczasowego w związku z planowaną eksmisją z dotychczas zajmowanego lokalu

I OZ 451/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nakazania opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OZ 1040/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Radomiu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OSK 1263/08 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OZ 61/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 614/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100