Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 22/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie bezczynności organu w sprawie dotyczącej nierozpoznania odwołania od decyzji nakazującej wycofanie z obrotu partii wyrobu budowlanego

II GSK 567/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 39/13 - Wyrok NSA z 2014-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 94/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg 'F.' S.A. z siedzibą w Ł. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] i nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego oraz zakazu dalszego przekazywania przez sprzedawcę wyrobu budowlanego

II GZ 5/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. na pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu Nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany ustaleń zawartych w protokołach kontr...

II GZ 1/06 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr 15/2004 w przedmiocie nakazu wycofania produktu z obrotu

II GSK 1172/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie wycofania wyrobu z obrotu i użytku oraz nakazu jego odkupienia

II GSK 900/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 1187/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych

II GSK 1174/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych środków spożywczych
1   Następne >   +2   +5   +10   57