Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II OSK 1365/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie nr [...] w przedmiocie związku schorzenia ze służbą wojskową

II OSK 1534/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze w przedmiocie odmowy skierowania do wojskowej komisji lekarskiej

II OZ 1305/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi A. B. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie , Nr [...] w przedmiocie braku związku schorzenia ze służbą wojskową

II OZ 818/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie orzecz...

II OSK 1663/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II OPP 59/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-26

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku sygn. akt 3 II SA/Gd 1526/03 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku w przedmiocie powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

II OSK 741/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. K. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej , nr [...] w przedmiocie uznania schorzenia za pozostające w związku ze służbą wojskową

II OSK 1653/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II OSK 1664/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II OSK 1718/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie przeznaczenia do świadczeń rzeczowych na rzecz obrony
1   Następne >   +2   +5   +10   14