Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II OSK 516/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

OSK 411/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

II OSK 1142/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II OSK 1475/05 - Wyrok NSA z 2006-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II OZ 1122/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie nr DL-I-413-3979/12/17/11 w przedmiocie odmowy wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń

II OZ 103/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II OSK 204/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II OSK 963/05 - Wyrok NSA z 2005-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II OSK 1036/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas określony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II OSK 1581/13 - Wyrok NSA z 2015-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP
1   Następne >   +2   +5   +10   75