Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OSK 1742/08 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 1736/08 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 1736/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej Kraków na orzeczenie Komisji Majątkowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie przywrócenia własności nieruchomości

II OSK 995/06 - Wyrok NSA z 2006-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

II OSK 687/07 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 1492/13 - Wyrok NSA z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 742/07 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 1736/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-28

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia własności nieruchomości

II OSK 2967/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OPS 1/08 - Postanowienie NSA z 2011-11-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Gminy Miasta K. na orzeczenie Komisji Majątkowej nr [...] w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych
1   Następne >   +2   +5   10